Odregistrace

Zadejte jméno uživatele:

Postup: Zadáte jméno uživatele, pokud existuje, zobrazí se formulář do kterého
musíte napsat správné heslo(Pokud uživatel neexistuje objeví se stránka 404,
samozřejmě když zadáte správné jméno ale špatné heslo, zobrazí se 404).
Následuje odesláni...objeví se vám tlačítko "Odregistrovat uživatele", tímto tlačítkem
odešlete e-mail který dostane administrátor a uživatele odregistruje.

Jakékoliv dotazy ohledně odregistrace posílejte na mkem01@seznam.cz